AMALI 6-11

AMALI 6 - MEMBINA INSTRUMEN BAGI PENILAIAN PORTFOLIO DAN PEMERHATIAN
AMALI 7 - MEMBINA INSTRUMEN MELALUI PROJEK DAN KERTAS KERJA


AMALI 8 - MEMBINA INSTRUMEN BAGI PENILAIAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

AMALI 9 - MENILAI DENGAN MENGGUNAKAN INSTRUMEN PENILAIAN AKTIVITI BAHASA (SAJAK)


AMALI 10 - PENGHASILAN POWERPOINT BERDASARKAN TUGASAN YANG DIBERIKAN OLEH PENSYARAH

AMALI 11 - NOTA RINGKAS BERKAITAN PENGALAMAN PEMBELAJARAN DI BILIK DARJAH


No comments:

Post a Comment